Doc. dr. sc. Dino Krupić


Dino Krupić rođen je 13. 1. 1984. u Osijeku, gdje završava osnovnu i srednju školu te na Filozofskom fakultetu u Osijeku diplomira psihologiju 2010. godine. Od 2014. godine radi na Filozofskom fakultetu u Osijeku kao asistent, a 2021. godine radi u znanstveno-nastavnom zvanju docenta. Redovito sudjeluje na inozemnim znanstvenim i stručnim skupovima i autor je većeg broja znanstvenih radova te poglavlja u zbornicima izdavača poput Cambridge University Press i Elseviera, suurednik je sveučilišnog udžbenika izdavača Oxford University Press. Znanstveni interesi vezani su uz proučavanje biološke osnove ličnosti, psihometriju, a zadnjih nekoliko godina usmjeren je na prepoznavanje znakova straha i anksioznosti izazvanih virtualnom stvarnošću.

CROSBI