Damir Sekulić, mag.


Damir Sekulić (Slavonski Brod, 1992.). Kao višestruko nagrađivan student diplomirao je filozofiju te engleski jezik i književnost na osječkom Filozofskom fakultetu s prosjekom ocjena 5.00. Upisan je na poslijediplomski doktorski studij Filozofije na zagrebačkom Filozofskom fakultetu. Sudjelovao je na Erasmusovu intenzivnom programu Cultural Landscapes: Negotiating Cultural Encounters with the English-Speaking World u Newcastle upon Tyneu (2014.). Pasivno je sudjelovao na konferenciji Translating Europe Forum u Bruxellesu (2016.). U sklopu projekta Europskog ureda za odabir osoblja (EPSO) 2016. godine izabran je za EU- studenta veleposlanika Sveučilišta u Osijeku. Godine 2017. završio je obuku za pomoćnike u nastavi u sklopu projekta Helping – projekt pružanja pomoći u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim školama u Slavonskom Brodu. Sudjelovao na Srpsko-hrvatskom dijalogu studenata iz Osijeka i Novog Sada (2017.-2018.). Redovito sudjeluje na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima. Autor je nekoliko znanstvenih i stručnih radova. Suautor je dvije uredničke knjižice sažetaka. Ima radno iskustvo košarkaškog statističara, prevoditelja, lektora, školskog asistenta u nastavi, telekomunikacijskog agenta i mrežnog administratora. Zaposlen je kao asistent na Odsjeku za filozofiju osječkog Filozofskog fakulteta. Član je Hrvatskog društva „Karl Jaspers“, Hrvatskog filozofskog društva i Centra za popularnu kulturu (FFOS). Znanstveni interesi uključuju ontologiju, socijalnu filozofiju, estetiku i etiku.

CROSBI