Korisni sadržaji


Preporučena STRUČNA I znanstvena literatura o bolestima i zdravstvenim krizama u modernoj i suvremenoj povijesti

Kuga

Kolera

Španjolska gripa

Velike boginje

COVID-19

Općenito o zdravstvenim krizama kroz povijest

Ostalo


BAZE PODATAKA I PROJEKTI POSVEĆENI bolestima i zdravstvenim krizama u modernoj i suvremenoj povijesti