O projektu


NAZIV PROJEKTA: društva i bolesti: Odgovori na zdravstvene krize u modernoj i suvremenoj povijesti
Nositelj projekta: Filozofski fakultet Osijek
Voditelj projekta: dr. sc. Luka Pejić
Vrijednost projekta: 20.000,00 kn
Izvor financiranja: Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Razdoblje trajanja provedbe projekta: 1. rujna 2022. – 31. kolovoza 2023. (12 mjeseci)

Predmet istraživanja projekta predstavlja utjecaj zdravstvenih kriza (kuga, kolera, španjolska gripa, COVID-19 i dr.) u Hrvatskoj i svijetu na društvene odnose i pojavu novih politika. Suradnici na projektu u nekoliko faza namjeravaju obrazložiti utjecaje pandemija te određenih bolesti na redefiniranje društvenih odnosa i oblikovanje političkih odgovora na krizne situacije. Drugim riječima, projekt nema namjeru problematizirati epidemiološke uzroke pojedinih zdravstvenih kriza, već u prvi plan postavlja analizu višestrukih reakcija na navedene okolnosti.

Suradnici će analizirati utjecaje odabranih kriza na oblikovanje novih politika i nastojanja vlasti da što učinkovitije suzbiju aktualne zdravstvene probleme. Također, bit će razmotreni i različiti oblici otpora usmjerenih prema spomenutim novim politikama i očiglednim društvenim promjenama. U konačnici, suradnike će zanimati jesu li razmotrene pojave, zabilježene na području Hrvatske, bile bliske fenomenima prisutnima u ostalim zemljama.

Naslovnica Večernjeg lista iz vremena epidemije velikih boginja u Jugoslaviji.

Cjelokupno će se istraživanje sastojati od tri komponente: pripremne (utvrđivanje konkretnih predmeta istraživanja, koordinacija rada projektnog tima), istraživačke (posjeti arhivskim, knjižničnim i muzejskim ustanovama, prikupljanje i analiza sekundarne literature, pisanje radova) i demonstracijsko-evaluacijske (predstavljanje rezultata ostvarenih istraživanja putem javnih predavanja i znanstvene konferencije, popratne publikacije i mrežne stranice).

Članovi projektnog tima