Domagoj Kostanjevac, mag.


Domagoj Kostanjevac (Osijek, 1985.) diplomirao je hrvatski jezik i književnost i pedagogiju na Filozofskom fakultetu Osijek. Trenutno pohađa poslijediplomski sveučilišni studij Jezikoslovlje na istom fakultetu. Radio je u više osnovnih škola, a od 2020. asistent je na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Osijek. Sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima te je autor više znanstvenih radova. Član je Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku i tajništva časopisa Jezikoslovlje. Njegovi znanstveni interesi obuhvaćaju kognitivnu lingvistiku (posebno teoriju konceptualne metafore), lingvistiku javne komunikacije i pragmalingvistiku.

CROSBI