Dr. sc. Luka Pejić, voditelj projekta


Luka Pejić (Osijek, 1987.) diplomirao je povijest i engleski jezik i književnost na osječkom Filozofskom fakultetu. Tijekom studija uredio je prva tri broja časopisa Essehist, stručne publikacije namijenjene studentima povijesti i drugih društveno-humanističkih znanosti. Doktorirao je 2019. godine na poslijediplomskom studiju Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Radi kao poslijedoktorand na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Osijeku. Stručno se usavršavao na Sveučilištu Karl-Franzens u Grazu (2011.) te na International Institute of Social History u Amsterdamu (2021.). Autor je više znanstvenih radova i monografije Historija klasičnog anarhizma u Hrvatskoj – fragmenti subverzije (2016.). Suurednik je zbornika Michel Foucault: moć ideja (2014.), Reformacija u Europi i njezini odjeci: povodom 500. obljetnice Lutherovih teza (2019.) te Mikrohistorija. Pola stoljeća inovacija (2021.). Redovito sudjeluje na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima. Na matičnom fakultetu organizirao je brojna popularno-znanstvena događanja (tribine, okrugli stolovi itd.). Održao je niz javnih predavanja iz sociohistorijske domene. Voditelj je Mikrohistorijske radionice pri Centru za komparativnohistorijske i interkulturne studije. Član je Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti te Centra za sjevernoameričke studije na Filozofskom fakultetu Osijek. Uže područje znanstvenog interesa: socijalna historija 19. stoljeća, povijest marginalnih društvenih skupina, kriminaliteta i radničkog pokreta na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće.

CROSBI