Maja Vonić, mag.


Maja Vonić (Osijek, 1987.). Diplomirala je povijest i hrvatski jezik i književnost, cum laude, na Filozofskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku 2011. godine. Doktorandica je na poslijediplomskom studiju Moderne i suvremene hrvatske povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Zaposlena je kao profesorica hrvatskog jezika i povijesti u Srednjoj strukovnoj školi Antuna Horvata u Đakovu, a od ak. godine 2019./2020. radi kao vanjska suradnica na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Osijeku. Dobitnica je druge nagrade za najbolji rad mladih povjesničara Hrvatskog instituta za povijest (Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje). Znanstveni interesi uključuju povijest 20. stoljeća, povijest svakodnevice i metodiku nastave povijesti.

Izbor iz bibliografije:

  1. Vonić, Maja, „Španjolska gripa u Osijeku 1918. godine“, Scrinia Slavonica 14 (2014.), 217-234.
  2. 130 godina Srednje strukovne škole Antuna Horvata Đakovo 1887. – 2017., Maja Vonić (glavna urednica), Đakovo: Srednja strukovna škola Antuna Horvata, 2017.