Izv. prof. dr. sc. Slađana Josipović Batorek


Slađana Josipović Batorek rođena je 22. studenog 1982. godine u Derventi, Bosna i Hercegovina. Osnovnu i srednju školu završila je u Osijeku, a na Filozofskom fakultetu u Osijeku diplomirala je 2005. godine, smjer Povijest i Hrvatski jezik i književnost. Od 2006. godine radi na Filozofskom fakultetu u Osijeku kao asistentica na Katedri za nacionalnu povijest 20. stoljeća, a iste godine upisuje i poslijediplomski doktorski studij Povijesti na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Pod mentorstvom prof. dr. sc Miroslava Akmadže 2010. godine obranila je doktorsku disertaciju na temu „Odnos komunističkog režima prema Katoličkoj crkvi u Đakovačkoj ili Bosanskoj i Srijemskoj biskupiji u vrijeme biskupa Antuna Akšamovića (1945.-1959.)“. Od 2013. godine radi u znanstveno-nastavnom zvanju docentice. Redovito sudjeluje na tuzemnim i inozemnim znanstvenim i stručnim skupovima i autorica je dviju znanstvenih monografija i više znanstvenih radova. Njezini znanstvenoistraživački interesi usmjereni su prema crkveno državnim odnosima druge polovice 20. stoljeća te lokalnu povijest 20. stoljeća.

CROSBI