Prvi poziv na znanstveni skup „Društva i bolesti: odgovori na zdravstvene krize u modernoj i suvremenoj povijesti“

Pozivamo vas da sudjelujete na znanstvenom skupu „Društva i bolesti: odgovori na zdravstvene krize u modernoj i suvremenoj povijesti“. Skup će se održati 20. i 21. travnja 2023. na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

Ispunjeni prijavni list pošaljite do 15. veljače 2023. na e-mail dib.projekt.ffos@gmail.com.

Prijavljeni izlagači bit će obaviješteni o prihvaćanju ili odbijanju poslanih sažetaka najkasnije do 5. ožujka 2023. godine.

Nakon primitka obavijesti o prihvaćanju sažetka izlagači trebaju uplatiti kotizaciju do 7. travnja 2023. u iznosu od 15,00 eura (113,02 kuna, fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kuna). Kotizaciju neće biti moguće uplatiti na skupu. Studenti, doktorandi Filozofskog fakulteta u Osijeku i djelatnici navedenog fakulteta oslobođeni su plaćanja kotizacije. Podaci su za uplatu sljedeći:

  • Filozofski fakultet Osijek
  • IBAN: HR8423600001102484368
  • Opis plaćanja: skup Društva i bolesti, ime i prezime izlagača
  • Model i poziv na broj: 00 OIB izlagača 

Gotove članke za zbornik potrebno je predati najkasnije do 15. srpnja 2023. na e-mail dib.projekt.ffos@gmail.com. Zbornik će biti objavljen tijekom 2024. godine.

Organizatori će se pobrinuti za ručak i stanke za kavu, no neće odgovarati za osiguravanje smještaja i troška prijevoza sudionicima skupa.

Skup se organizira unutar aktivnosti predviđenih istoimenim znanstvenoistraživačkim internim projektom Filozofskog fakulteta Osijek.


Temu skupa predstavljaju utjecaji zdravstvenih kriza (kuga, kolera, španjolska gripa, velike boginje, COVID-19) u Hrvatskoj i svijetu na društvene odnose i pojavu novih politika u modernoj i suvremenoj povijesti. Od izlagača se očekuje da obrazlože utjecaje pandemija te određenih bolesti na redefiniranje društvenih odnosa i oblikovanje političkih odgovora na krizne situacije. Drugim riječima, skup nema namjeru problematizirati epidemiološke uzroke pojedinih zdravstvenih kriza, već u prvi plan postavlja analizu višestrukih reakcija na navedene okolnosti.

Organizatori skupa se nadaju da će prijavljena izlaganja analizirati utjecaje odabranih kriza na oblikovanje novih politika i nastojanja vlasti da što učinkovitije suzbiju aktualne zdravstvene probleme. Također, priželjkuju se razmatranja različitih oblika otpora usmjerenih prema spomenutim novim politikama i očiglednim društvenim promjenama. U konačnici izlagače se poziva da komparativno ustanove jesu li razmotrene pojave zabilježene na analiziranom području bile bliske fenomenima prisutnima u ostalim zemljama.

Iako će ovaj skup biti dominantno historiografskog karaktera, dobrodošle su prijave izlaganja znanstvenika iz drugih društvenih i humanističkih znanosti (sociologija, psihologija, antropologija, filozofija, lingvistika itd.).

 

Poziv na skup

Prijavni list