Predavanje „Pandemija kao simptom“

U petak, 24. veljače 2023., u 18.30 sati u učionici 54 Filozofskog fakulteta u Osijeku održat će se predavanje prof. dr. sc. Hrvoja Jurića (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) pod naslovom „Pandemija kao simptom“. Događanje će biti održano u sklopu internog znanstvenoistraživačkog projekta Filozofskog fakulteta u Osijeku „Društva i bolesti: odgovori na zdravstvene krize u modernoj i suvremenoj povijesti“. Predavanje će se moći pratiti i putem YouTube-kanala projekta. Više informacija o projektu moguće je pronaći na njegovoj službenoj mrežnoj stranici https://dib.ffos.hr/.

O PREDAVANJU:

Oslanjajući se prije svega na svoju knjigu Pandemija kao simptom (objavljenu u veljači 2021. kod zagrebačkog izdavača DAF), autor će govoriti o problematici pandemije koronavirusa, i to kako retrospektivno tako i s pogledom na tzv. „postpandemijsku budućnost“. Autorova je teza da je pandemija koronavirusa, skupa sa svojim posljedicama, epohalnih razmjera, ali nam u biti ne ispostavlja ništa novo, nego samo uvećane i pojačane negativne trenutke suvremene globalne civilizacije, kulture i društva. Pandemija tako nije samo stvar bolesti izazvane određenim virusom nego je i simptom dubljih globalno-društvenih bolesti. Uzimajući u obzir neka znanstvena i književna djela koja mogu biti od pomoći u osvještavanju i konceptualiziranju pandemijske situacije, autor će analizirati medicinske, političke, etičke, pravne, socijalne i kulturne dimenzije krize, a osobitu će pažnju pokloniti problematici digitalizacije, obrazovanja i rada.

O PREDAVAČU:

Hrvoje Jurić (Bihać, 1975.) profesor je na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje predaje etiku i bioetiku. Zamjenik je glavnog i odgovornog urednika časopisa Filozofska istraživanja i Synthesis philosophica te član uredništva u nekoliko drugih znanstvenih časopisa. Također je aktivan u raznim znanstvenim, kulturnim i društvenim institucijama, organizacijama i inicijativama. Uz brojne znanstvene, stručne, publicističke, esejističke i poetske tekstove u različitim publikacijama, objavio je pet znanstvenih autorskih knjiga, pet uredničkih knjiga te pet pjesničkih knjiga, kao i gimnazijski udžbenik filozofije.

Izvor za iskorištenu fotografiju: Večernji list